Pages

Sunday, August 7, 2011

On the Day Forward
Sinong mag-aakala na ang palagiang pagsasama ay magdadala sa isang stado ng natatanging pag-ibig ---Jessie Dolia

It was just yesterday when I thought of her while sitting in a chair with an eyes starred to a corner of vanity. Well, who would believe that because of constant fellowship would open to a especial feeling?

Oo, isa lamang ito sa mga kababalaghang nangyayari sa akin nitong mga nakaraang araw. Ewan ko ba? Totoo na ba ito o pawang guni-guni lamang ng mga makukulit kong pag-iisip. Peru hindi! Parang totoo kasi. Kahapon ko lang na realized na pag-ibig na pala ang bumabalot sa puso ko ngayon. Well, sinong aayaw, totoong lalaki naman ako at natural lang na iibig sa magandang babae. Tao nga lang naman, nahuhulog rin sa bangin at hiwaga ng pagmamahal.

Halos mag tatatlong buwan na kaming magkakakilala. Halos tatlong buwan na kaming nagkasama at halos tatlong buwan na ring nabilog ang aking puso sa akalang walang patutunguhan ang pag-ibig na to.

Hindi ko aakalain na ito ang magiging daan sa lahat..

Peru natatakot ako para sa sarili ko. Pa'no kaya kung hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko? Pa'no kaya kung hindi niya rin ako gusto? Ano nalang ang gagawin ko?

Peru kahit na, panahon na ang bahala..